Prelucrarea fotografiei digitale
Coordonator program postuniversitar: Sl. dr. ing. Serban MEZA
FACEBOOK

Prezentare program:
C1. Funcționarea camerei foto și elementele componente - Tipuri de camere foto (compact, bridge, DSLR, smartphone) - Principiul camerei obscure - Obturatorul, exponometrul, blitz-ul - Obiectivul – tipuri (grandangular, normal, teleobiectiv) C2. Expunerea - Triunghiul expunerii: raportul diafragmă / timp de expunere / ISO - Balansul de alb - Profunzimea de câmp C3. Principii de estetică a imaginii - Încadraturi - Regula treimilor și secțiunea de aur - Perspectiva - Elemente de limbaj vizual (punct, linii, tonuri, volum) C4. Imaginea digitală - - Imaginea scalară - Captura digitală - Formate de fișiere Corectare distorsiuni C5. Corecții tonale - Expunere - Luminozitate - Contrast C6. Corecții cromatice - Canale de culoare - Balans de alb - Filtre C7. Definiția imaginii - Reducerea zgmotului - Sharpening C8. Retușarea imaginii - Eliminarea și adăugarea de elemente într-o imagine - Cloning/Filling C9. Corecții locale - Selecții - Măști - Unelte corecții locale C10. Pregătirea imaginii pentru publicare - Manageentul culorilor - Compresie - Redimensionare - Alegerea formatelor de fișier în funcție de destinație C11. Tehnici creative de editare - Hyperlapse - Timelapse C12. Storytelling cu imagini - Audio slideshow-ul
Cunoștințe prealabile:

Utilizarea calculatorului, utilizarea aparatelor foto digitale compacte

Credite obtinute:

2

Ore curs:

8

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

1000 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competențelor profesionale.

Important! Urmatorul modul: Octombrie 2016
Perioada de inscriere: 5-23 septembrie 2016
Cursul se va derula pe perioada a 4 săptămâni
Numărul maxim de cursanți la un modul - 10 persoane

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar, n contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, contul IBAN RO 43TREZ21620F330800XXXX deschis la Banca Nationala, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca sau in contul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cont: IBAN: RO91RNCB0106026601550038 deschis la B.C.R. Cluj-Napoca.

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

Inscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-14

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr
înrebare:

Cine se poate înscrie?

Răspuns:

Absolventi cu diplomă ai unui program de licentă acreditat în Romania.

înrebare:

Pot sa mă înscriu dacă am obtinut diploma de licentă în străinatate?

Răspuns:

Da, cu conditia sa obtineti recunoasterea acestor studii la CNRED. Informatii despre procesul de recunoastere si echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoastere automat.

înrebare:

Se acorda carnet de student?

Răspuns:

Carnetele de student se acorda studentilor inscrisi pe Sistemul Bologna (ciclul I, licenta -ciclul II master). Cursantii programelor postuniversitare nu beneficiaza de carnete de studenti.