Tehnici de analiză energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)
Coordonator program postuniversitar: Prof. Dr. Ing. Dan Doru MICU - director proiect Prof. Dr. Ing. Mugur BALAN Conf. Dr. Ing. Dorin BEU Conf. Dr. Ing. Ligia MOGA Dr. Ing. Andrei CECLAN

Site oficial:
http://www.mens-nzeb.eu/
Prezentare program:

Programul propus reprezintă o componentă importantă a colaborării Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare HORIZON_2020 EC Contract: 649773 - H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2014-3-MarketUptake, cu titlul: Meeting of Energy Professional Skills, cu 3 companii și 8 universități de prestigiu din Europa. Obiectivul principal al proiectului constă în crearea și implementarea (în 11 țări) a unui nou program de educație și formare pentru peste 1800 de ingineri din domeniul energetic/ administratori de clădiri, manageri energetici, manageri de mediu, arhitecti etc. Programul urmărește să asigure cursanților competențe profesionale în următorele aspecte tematice: 1.Reglementări tehnice şi practici actuale de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero în Romania; 2. Tehnici avansate de modelare și analiză energetică a clădirilor cu consum de energie aproape zero; 3. Estimarea eficienţei economice a soluţiilor tehnice care asigură atingerea performanţei energetice proprie clădirilor de tip nZEB; 4. Încorporarea surselor de energie regenerabilă în nZEB; 5. Materiale și instalatii utilizate în proiectarea nZEB.

Credite obtinute:

10

Ore curs:

30

Ore aplicatii:

70

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Curs postuniversitar sustinut în conformitate cu prevederile Cadrului European al Calificărilor.

Important! Pentru sesiunea 2 (aprilie - mai 2016) dosarele se pot depune in perioada 22-24 februarie 2016 intre orele 12-16 la adresa: Facultatea de Inginerie Electrica, Str. G. Baritiu, Nr. 28, Sala 53, intre orele 12-16 E-mail: lcmn@et.utcluj.ro Tel: 0264.401.462 CURSUL ESTE IN REGIM GRATUIT.

Inscriere incheiată!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar (detalii cont)

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

înscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-15

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr