Crearea si expl. bazelor de date
Coordonator program postuniversitar: Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Prezentare program:

Program de inițiere în baze de date. Prima parte a cursului tratează aspecte generale, structurarea bazelor de date, limbajele SQL și PL/SQL. A doua parte este dedicată realizării in APEX a aplicațiilor care accesează baze de date Oracle.

Credite obtinute:

9

Ore curs:

28

Ore aplicatii:

28

Taxa de școlarizare:

550 lei

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat de atestare a competențelor profesionale.

Important! Înscrierile on-line vor reîncepe la 14 august 2017, ora 20.00.

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar (detalii cont)

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

înscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-15

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr