Această pagină este dedicată cadrelor didactice care intenționează să inițieze un nou program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

Etapa I - documentele depuse la solicitarea de iniţiere sunt:

 • Prezentarea programului (document scanat cu semnătură)
 • Planul de învățământ (fișier excel editabil). Acesta va respecta modelul dat, cu următoarele precizări:
  • propunerea se poate fundamenta pe un program de licență sau master, acreditat la nivelul UTCN. Lista programelor acreditate în UTCN poate fi consultată pe site-ul RNCIS;
  • enumerarea competențelor specifice programului, vor fi preluate fară modificări, adaugiri sau renumerotari din suplimentul la diploma afișat pe site-ul RNCIS;
  • la completare se va ține cont de echilibrul dintre numărul de ore/credite ale noului program, comparativ cu un program de licență/master complet. Numărul competențelor este strâns legat de numărul total de ore din planul de învățământ;
  • durata în ore a fiecarei activitați și creditele acordate (se va lua în considerare un numar de 8-10 ore didactice pentru 1 punct de credit ECTS).
 • Documentele se transmit la adresa decidfr@staff.utcluj.ro

Etapa II - completarea dosarului de iniţiere:

După primirea avizului favorabil la nivelul MEN, solicitantul va completa dosarul programului cu urmatoarele piese:

Aceste documente se pot adăuga în dosarul programului pe durata primei luni de funcționare efectivă a acestuia dar înaintea depunerii fișelor de decontare a activităților didactice prestate.

Documentele depuse la solicitarea de iniţiere sunt:

Completarea dosarului de iniţiere:

După primirea avizului favorabil la nivelul Senatului UTCN, solicitantul va completa dosarul programului cu urmatoarele piese:

Aceste documente se pot adăuga în dosarul programului pe durata primei luni de funcționare efectivă a acestuia dar înaintea depunerii fișelor de decontare a activităților didactice prestate.