Art. 171 Programele postuniversitare sunt:

 • programe postdoctorale de cercetare avansată;
 • programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 173 Secţiunea a 2-a: Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

 • Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele institutii de învătământ superior care au acreditate cel putin programe de studii universitare de licenţă în domeniul şţiintific respectiv.
 • Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesionala ale instituţiilor acreditate se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organizare si desfăşurare, aprobat de Senatul universitar si cu respectarea reglementărilor in vigoare.
 • Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT şi se finalizează cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.
 • Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.
 • Au dreptul sa participe la studii postuniversitare absolvenţii care au cel putin studii universitare cu diplomă de licentă sau echivalentă.
 • Au dreptul sa participe la programe postuniversitare de perfectionare absolvenţii care detin diplomă de absolvire a invatamantului superior de scurtă durată sau diplomă de licentă sau echivalentă.
 • La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.
 • Absolventii unor programe sau module, parcurse individual, pot opta pentru recunoasterea sau echivalarea acestora, in cadrul unui program postuniversitar, complex, in urmatoarele conditii:
  • absolventii pot beneficia de recunoasterea disciplinelor parcurse in ultimii 4 ani,
  • curricula programelor absolvite trebuie sa coincida, in proportie de minim 80%, cu cea a disciplinelor continute in programul pentru care se face echivalarea,
  • recunoasterea notelor se face cu aprobarea directorului de program pentru care se face echivalarea, pe baza unei solicitari scrise din partea cursantului,
  • Taxele achitate pot fi reduse procentual (in functie de costul punctului de credit) din taxa programului pentru care se face echivalarea, cu acordul responsabilului programului in care se face echivalarea.
 • Se vor prezenta actele de studii care sa certifice absolvirea modulelor.