Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă


Auditori Electroenergetici din Industrie

Manageri Energetici in Industrie

Metode si tehnici moderne in managementul resurselor umane

Proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Informatică Aplicată și Programare

Complemente de programare

Crearea si expl. bazelor de date

Realizarea saiturilor si a apl. pentru WWW

Programarea interfețelor utilizator

Programare avansată
 

Testarea aplicațiilor software

Aplicații mobile hibride

Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.1)

Atestare ca auditori energetici pt. cladiri (gr.2)

Auditul energetic pentru clădiri

Prelucrarea fotografiei digitale

Lista completă a programelor se poate consulta aici...