Departamentul pentru Educație Continuă,
Învățamânt la Distanță și cu Frecvență Redusă

Educație continuă, învățământ la distanță, frecvență redusă

Prin componenta destinată educației continue, DECIDFR organizează și derulează activități de formare continuă în domenii de actualitate ale cunoașterii tehnice și științifice.

Principala misiune a departamentului este organizarea și derularea programelor de studii postuniversitare precum și a unor programe de studii care nu se încadrează în categoria cu frecvență respectiv programele care desfășoară cursuri cu frecvență redusă și la distanță.

Programele de educație continuă

Pentru absolvenții unei forme de învățământ superior, Legea educației naționale prevede ca în România învățarea pe tot parcursul vietii să se realizeze prin programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Cursurile organizate sunt oferite fie ca și cursuri individuale fie grupate în programe complexe, acestea din urmă având un pronunțat caracter de activitate de reconversie profesională.

La absolvirea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat sub forma unui curs sau a unui ansamblu structurat de cursuri, absolvenții primesc un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un descriptiv al programului parcurs.

Pentru informații suplimentare legate de legislația actuală în domeniul formării continue puteți consulta pagina de legislație.


Programe deschise pentru anul universitar 2016 - 2017 ...


Programele derulate sub forma la distanță

Programele de formare derulate sub forma învățământului la distanță se desfășoară prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat.


Programele derulate sub forma cu frecvență redusă

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învățământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la distanță. IFR se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învățământ al cursurilor de zi. IFR este o formă flexibilă de învățământ care oferă studenților posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare într-un program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare.

IFR se caracterizează prin înlocuirea orelor de predare (curs) prin activități de studiu individual; comunicarea informațiilor educaționale prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță; întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative, obligatorii prevăzute în planurile de învățământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).


Programe deschise pentru anul universitar 2012 - 2013 ...


Contact:

Cluj-Napoca,
Str. Dorobantilor Nr. 71-73,
cod 400609
tel: +40 264 401576
tel: +40 264 430 461
tel: +40 264 401270
e-mail:decidfr@staff.utcluj.ro
facebook:
program cu publicul: L-V: 9-11

Important:

Începând cu data 8 ianuarie 2013
taxele de școlarizare se vor achita prin virament bancar.

-detalii cont-


În data 15 ianuarie 2013 a fost aprobata de catre B.C.A. Procedura pentru transferul catre DECIDFR a informatiilor legate de programele de formare care se finalizeaza prin acordarea de Certificate de atestare a competentelor profesionale.

-descarca document-

© DECIDFR 2015